NAŠ STRUČNI TIM

S ciljem pružanja najbolje moguće skrbi i podrške djeci sa neurorazvojnim rizicima kao i djeci s teškoćama u razvoju, Udruga Otac zajedno sa svojim stručnim timom organizira podršku s područja logopedije, fizioterapije, edukacijske rehabilitacije, psihologije i senzorne integracije. Poštujući individualne potrebe svakog djeteta, u suradnji sa obitelji ali i drugim ustanovama, stručni tim transdiciplinarnim pristupom planira i provodi adekvatan oblik podrške s ciljem poboljšanja kvalitete života djece i njihovih obitelji.

1. Fizioterapeuti
Pružamo podršku u motoričkom razvoju djeteta od najranije dobi, koristeći različite principe i tehnike s ciljem iskorištavanja maksimalnog potencijala djeteta kao i poticanja psihomotornog razvoja. Pristupi na kojima se planira procjena i način fizioterapijske podrške: Neurorazvojna rehabilitacija prema Bobathu, Maes pristup, senzorna integracija, Bowen tehnika i Emmett tehnika.

2. Psiholog
Provođenjem psihološke procjene dobivamo uvid u djetetovo socijalno i emocionalno funkcioniranje kao i kognitivne potencijale i sposobnosti, te na osnovu provedene procjene planiramo individualnu podršku za optimalan razvoj djeteta. Osim direktne podrške djetetu, kroz edukaciju i savjetovanje provodi se i obitelji usmjerena podrška, kao ravnopravnom članu tima u skladu sa njihovim potrebama.

3. Logoped
Logoped radi procjenu statusa komunikacijskog i govorno-jezičnog razvoja. Koristeći sve raspoložive resurse kao i znanje pruža podršku prilikom dijagnostike različitih poremećaja komunikacije, jezika i govora te podršku prilikom svladavanja komunikacijskih teškoća.

4. Edukacijski rehabilitator
Pruža holističku podršku kroz edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu i podršku kroz individualni i grupni pristup u skladu s potrebama djeteta, njegove obitelji ali i šire zajednice u koju je uključeno. Pristupi na kojima se planira procjena i način edukacijsko rehabilitacijske podrške: senzorna integracija, terapija igrom, Montessori pedagogija i načela rane intervencije.

NAŠ RADNI PROSTOR

Kristina Zelenika, logoped

Naša logopedica čija stručnost obuhvaća širok spektar područja u prevenciji, dijagnostici i terapiji različitih poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije, kao i poremećaja oralno-laringealnih funkcija kod ljudi svih dobnih skupina.

Njen doprinos nije samo ograničen na jedno područje, već obuhvaća podršku osobama koje se suočavaju s raznovrsnim izazovima poput jezičnih poteškoća, problema s govorom, disfunkcija glasa, poremećaja iz spektra autizma, specifičnih teškoća učenja, oštećenja mozga, motoričkih govornih poremećaja, oštećenja sluha, poteškoća s gutanjem, kraniofacijalnih govornih poteškoća te laringektomije.

Njena stručnost i neumorna predanost ključni su u pružanju podrške potrebitima, pomažući im da unaprijede svoje komunikacijske vještine, poboljšaju oralno-laringealne funkcije te tako postignu veću kvalitetu života. Njena sposobnost da prilagodi terapijski pristup pojedincu i njihovim specifičnim potrebama čini je izuzetno važnom figurom u području logopedije.

Mirela Artuković, edukacijski rehabilitator

Mirela Artuković, magistar rehabilitacijske pedagogije, izuzetno je važan član našeg tima, čija stručnost obuhvaća širok spektar aktivnosti usmjerenih na edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu i tretman, s naglaskom na različita razvojna područja. Njezin pristup temelji se na dubokom razumijevanju individualnih potreba i sposobnosti, pružajući personaliziranu podršku koja potiče napredak i razvoj.

Dodatno, Mirela je prošla kroz niz dodatnih edukacija kako bi proširila svoje znanje i vještine, uključujući senzorno integracijsku procjenu i tretman, primjenu terapije igrom te stjecanje osnova rane intervencije. Njezina stručnost u radu s senzornim integracijama omogućuje joj prepoznavanje i rješavanje izazova povezanih s obradom senzornih informacija, što je ključno za kvalitetan razvoj djece i odraslih s različitim potrebama.

Mirelina sposobnost primjene terapije igrom dodatno obogaćuje njezin pristup, omogućujući joj da kroz igru potakne razvojne procese i potrebne vještine na prirodan i poticajan način.

Također, Mirela je iskusna u radu s roditeljima kroz suportivne grupe, pružajući im podršku, edukaciju i resurse kako bi bolje razumjeli i podržali razvoj svoje djece.

Antonela Marković, psiholog

Stručnjak iz područja psihologije koja se ističe u pružanju sveobuhvatne podrške dječjem razvoju. Njezin doprinos obuhvaća niz ključnih aktivnosti usmjerenih na psihičko blagostanje djece i obitelji.

Njezine vještine psihologa obuhvaćaju temeljitu psihološku procjenu djece. Ova procjena obuhvaća sve aspekte djetetovog razvoja, uključujući procjenu psihomotornog razvoja, kognitivnih sposobnosti te socioemocionalnog razvoja. Nakon što završi procjenu, Antonela priprema pisani nalaz koji sadrži detaljne informacije o djetetovom stanju i potrebama. Osim toga, pruža i povratne informacije roditeljima, pružajući im upute i smjernice za daljnju obradu i, ako je potrebno, tretman.

Osim procjene, Antonela pruža i psihološki tretman djece. Njezin pristup je individualiziran, prilagođen potrebama svakog djeteta kako bi se osiguralo najbolje moguće pomaganje u njihovom emocionalnom i mentalnom razvoju. Također, pruža edukaciju i savjetovanje roditeljima, pružajući im podršku i alate za učinkovitu komunikaciju i rješavanje eventualnih problema koji se mogu pojaviti tijekom djetetovog razvoja. Kako bi dodatno podržala roditelje, Antonela organizira i grupe podrške, pružajući im prostor za dijeljenje iskustava i međusobnu podršku.

Njezina stručnost, empatija i predanost osiguravaju da svako dijete i obitelj dobiju najbolju moguću skrb i podršku u procesu rasta i razvoja.

Andrijana Vasilj, fizioterapeut i senzorni pedagog

Andrijana ima značajnu ulogu u našem timu kao fizioterapeut i senzorni pedagog, pružajući podršku dječjem razvoju na više razina.

Kao fizioterapeut, Andrijana koristeći pristup Bobath terapije, usmjerava se na poboljšanje pokreta i funkcija tijela, prilagođavajući terapiju individualnim potrebama svakog djeteta. Njezin cilj je ne samo olakšati bol i poboljšati funkciju, već i potaknuti samostalnost i kvalitetan život.

Istovremeno, Andrijana djeluje kao senzorni pedagog, fokusirajući se na senzornu integraciju kod djece. Kroz stručno vođene terapije i aktivnosti, radi na organizaciji osjetila u djetetovom tijelu kako bi poboljšala smislenu interakciju s okolinom. U suradnji s roditeljima, Andrijana osmišljava prilagođene strategije za integriranje terapijskih principa u svakodnevni život djeteta, osiguravajući kontinuiranu podršku izvan terapijskih sesija.

Njezina posvećenost i stručnost čine je nezamjenjivim dijelom tima, pružajući svakom djetetu individualiziranu podršku koja im omogućuje da napreduju i postignu svoj puni potencijal u svim aspektima života.

 

Martina Ćorić, fizioterapeut

Martina Ćorić je jako važan član našeg tima, obavljajući ulogu fizioterapeuta s iznimnim angažmanom u postupcima procjene, terapije te prevencije i evaluacije različitih stanja kod djece.

Kao fizioterapeut, Martina sudjeluje u detaljnoj procjeni stanja djeteta, koristeći dijagnostičke postupke kako bi stekla sveobuhvatan uvid. Temeljem te procjene, i u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama, Martina razvija i provodi terapijske programe te ih prilagođava kako bi se postigao maksimalni terapijski učinak.

Martina se posebno ističe u neurorazvojnoj rehabilitaciji, koristeći pristupe poput Bobath terapije i Maes terapije. Njezina stručnost obuhvaća i senzornu pedagogiju, koja uključuje procjenu i tretman senzornih problema kod djece i odraslih.

Uz to, Martina se oslanja na manualne tehnike poput Bowen tehnike i Emmett tehnike kako bi pružila dodatnu podršku i olakšanje pacijentima.

Njezina stručnost, posvećenost i široki spektar terapijskih pristupa čine je neizostavnim dijelom našeg tima, osiguravajući da svako dijete dobije individualiziranu i učinkovitu terapiju koja im pomaže postići svoje ciljeve rehabilitacije i unaprijediti kvalitetu života.

Kontaktiraj nas!

Udruga ‘Otac’ je otvorena svim ljudima dobrog srca koji žele na bilo kakav način pomoći realizaciji naših projekata. Kontaktirajte nas na sljedeći način:

KONTAKT PODACI

+387 63 154 245
info@udrugaotac.com

PRATI NAS PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Copyright © UDRUGA OTAC 2023.                               Created by Ivan.